PDA

View Full Version : Mga Pakulo ng Bhatugan


 1. Paramihan ng attendance
 2. Paramihan ng attendance Winner
 3. Win Smart or Globe Load Monthly
 4. Paramihan ng attendance Winner for the Month of July
 5. Paramihan ng attendance Winner for the Month of August
 6. Paramihan ng attendance Winner for the Month of September
 7. Paramihan ng attendance Winner for the Month of October
 8. Paramihan ng attendance Winner for the Month of November
 9. Paramihan ng attendance Winner for the Month of December
 10. Paramihan ng attendance Winner for the Month of January
 11. Paramihan ng attendance Winner for the Month of February
 12. Paramihan ng attendance Winner for the Month of March
 13. Paramihan ng attendance Winner for the Month of April
 14. Paramihan ng attendance Winner for the Month of May
 15. Paramihan ng attendance Winner for the Month of June
 16. Free Shirt For Paramihan ng Attendance Winner
 17. Paramihan ng attendance Winner for the Month of July
 18. Paramihan ng attendance Winner for the Month of August
 19. Paramihan ng attendance Winner for the Month of September
 20. Paramihan ng attendance Winner for the Month of October
 21. Show Me Your Malufet na Bhatugan Fansign Contest
 22. Paramihan ng Attendance Contest is Back
 23. Paramihan ng attendance Winner for the Month of January 2012